Vill du veta mer om den nya (2021) lokala regeln för Green?

 • I januari 2021 publicerade R&A och USGA ett klargörande: Lokal Regel D-7 som begränsar när slag från green måste spelas om enligt undantag 2 till Regel 11.1b. 

  Till exempel när en boll som spelats från green av misstag träffar ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar samtliga klubbar att införa denna nya lokala regel, då den troligen kommer att vara en ordinarie del av regelboken från och med 2023. 

  Modell för Lokal Regel D-7:

  3. Green (Regel 13)

  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  ● spelaren,
  ● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  ● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback