Varför kan jag inte registrera min HCP-rond?

  • I appen kan du endast handicapregistrera ronder som har bokats i ex. Min Golf eller i Min Golf Bokning. Ronder som inte är kopplade till en bokad starttid i Min Golf måste du registrera i vanliga Min Golf, på mingolf.golf.se.

  • Fick du svar på din fråga?