Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?

 • Beräkningen kommer att aktiveras igen den 12 januari 2022. Då kan PCC-värdet för ronden åter påverka ditt handicapresultat och i förlängningen din exakta handicap.

  PCC (Playing Conditions Calculation) är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

  Exempel på sådana förhållanden är banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning. 

  PCC baseras på alla handicapresultat (sällskapsronder och tävlingsronder) som spelats på en specifik bana och dag, och som registrerats samma dag som de spelats.

  Beräkningen görs under natten. Systemet jämför då spelarnas handicapresultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3.

  Du ser om det blivit någon PCC-justering i Min Golf, genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och fälla ut detaljerad rondinformation.

  Sällan din exakta handicap påverkas

  PCC påverkar beräkningen av ditt handicapresultat för ronden. För att din exakta handicap i sin tur ska påverkas av PCC är det två kriterier som behöver uppfyllas:

  1. PCC-värdet för ronden ska vara annat än 0
  2. Ronden ska vara en av dina åtta bästa

  Om inte båda dessa kriterier uppfylls, kommer din aktuella exakta handicap inte att påverkas av PCC. Eftersom PCC förväntas bli 0 ungefär 80–90 procent av dagarna, och även det andra kriteriet ska uppfyllas, kommer det vara relativt sällan din exakta handicap påverkas.

  Du kan läsa mer om PCC här: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-vad-ar-pcc-playing-conditions-calculation

   

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback