Vad innebär funktionen CAP?

 • Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din Lägsta Exakta Handicap (LEH) under de senaste tolv månaderna löpande.

  Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap, men är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

  Cap fungerar i två steg där en höjning antingen bromsar in (Mjuk CAP från 3,0 över LEH) eller helt stannar (Hård CAP från 5,0 över LEH).

  Klubbens handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen, till exempel av medicinska skäl.

  Du kan läsa mer om cap i vår kostnadsfria onlineutbildning som går igenom formlerna och beräkningarna i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinar. Till utbildningen

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback