Rätten att bli raderad

  • Om du spelat golf och inte längre gör det eller kommer vilja göra det i framtiden kan det vara möjligt att radera uppgifter om dig i våra register. 

    Radera mina uppgifter

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback