Problem att logga in i Grönt Kort-webben

  • När du loggar in i Grönt Kort-webben behöver du ta med bindestrecket i ditt Golf-ID, alltså enligt "ÅÅMMDD-NNN".

    Om du gör det utan att det fungerar kan du försöka i en annan webbläsare, eller rensa cookies och starta om webbläsaren. Om problemen återstår får du kontakta oss igen. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback