Kan jag utnyttja mitt friskvårdsbidrag utomlands?

  • Skatteverket godkänner att använda friskvårdsbidraget för friskvårdsaktiviteter i utlandet så länge aktiviteten är inom ramen för regelverket. Det finns alltså inget generellt hinder, utan är en fråga mellan arbetsgivaren och den anställde om friskvårdsaktiviteter utanför Sveriges gränser ska godkännas eller inte.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback